Tokyo: binnenland

Met een steeds verder appreciërende yen verschuift de focus op de Japanse beursvloeren steeds meer naar binnenlands gerichte sectoren. Vooral de sterke consumptiecijfers die vorige week vrijdag werden gepubliceerd (+2,7%), drukten de voorbije week hun stempel op de beurs. Het vertrouwen werd versterkt, omdat het IMF liet weten zijn groeivooruitzichten voor Japan voor de tweede maal opwaarts te herzien (van +0,25% naar +0,5%). Bovendien waren er de uitspraken van minister van Financiën Miyazawa over een mogelijk nieuw stimuleringspakket.