Tokyo: klappen

De rode cijfers bleven overvloedig aanwezig op de Japanse beursvloeren de voorbije week. Steeds meer economische indicatoren wijzen erop dat het herstel van de economie, dat zeer krachtig was in het eerste kwartaal, zich niet lijkt door te zetten. De meeste cyclische sectoren kregen dan ook een flinke oplawaai, met de basismaterialen als de grootste verliezers. Ook het sprookje van de banksector lijkt stilaan uit. Met name grootbanken zoals UFJ (-12%) en Mizuho (-12%) kregen flinke klappen nadat duidelijk was geworden dat de overheid in haar jongste antideflatiepakket weinig concrete maatregelen neemt om de balansproblemen van de banken op te lossen.Ook de exportwaarden hadden het eerder moeilijk. De yen verstevigde opnieuw tot het sterkste niveau sinds het begin van het jaar. De economische indicatoren in de VS, vooral dan voor de consumptie, waren niet echt bemoedigend. Vooral de autosector had het moeilijk, met koersverliezen van 9 procent voor Honda en Toyota. Ze volgden het lot van hun Amerikaanse sectorgenoten. Voor de Japanse autosector is niet alleen de sterkte van de yen een probleem. Ook enkele negatieve adviezen van Amerikaanse beurshuizen over de Amerikaanse automarkt waren een relevante factor. Ook de consumentenelektronica ging fors achteruit met 8 procent koersverlies voor Sony, en meer dan 7 procent voor Pioneer. Een sterkere yen was ook niet positief voor de Japanse technologiesector. In navolging van Advanced MicroDevices in de VS, gaven ook enkele Japanse chipproducenten winstwaarschuwingen. Ook Japanse beursmakelaars hadden het niet echt gemakkelijk.In dergelijk klimaat deden de zogenaamde domestics het relatief beter dan de exportgerelateerde waarden. Enkele hotels konden overigens aangenaam verrassen met betere winstvooruitzichten, dankzij Koning Voetbal.