Tonton Tapis lonkt naar beurs

(tijd) - De behangpapier- en tapijtketen Tonton Tapis van André Debor bestudeert momenteel op welke manier een beursintroduktie van de groep kan worden gerealizeerd. In het jaarverslag 1988 van de holding Electrorail, die 26 procent van de distributeur bezit, werd al gewag gemaakt van het feit dat Tonton Tapis "eventueel later' extern kapitaal kan aantrekken. De opmerkelijke groei van de groep, door overnames en eigen expansie, noopt echter tot een versnelling van dit proces. De aandelen Tonton Tapis werden alvast ingebracht in de nieuwe holding Sofideco die een toegestaan kapitaal meekreeg van 1 miljard frank.