Tony Verbeke,

Tony Verbeke, algemeen directeur van Siemens-Atea, over de Vlaamse arbeidsmarkt 'We staan nu met heel onze maatschappij voor fundamentele vragen waar men zich in Vlaanderen kennelijk nog niet goed van bewust is. We leven in een wereldvreemde samenleving. In een omgeving die zich niet realiseert wat er elders aan de gang is. Als je met mensen om je heen praat, dan hebben die het vaak alleen maar over arbeidsherverdeling, brugpensioen, vrije tijd, ouderschapsverlof, sociale zekerheid en wat dan ook. Niemand heeft het hier nog over werken. Is er nog iemand die bereid is om gewoon over werken te praten? Over het soort werk dat we gaan doen? De keuzes zijn beperkt. Heel veel werk verdwijnt geruisloos naar landen als China en India. Wie staat in dit land stil bij de consequenties van wat er aan het gebeuren is? Is daar wel iemand uberhaupt mee bezig?' Gazet van Antwerpen Mark Eyskens, minister van Staat, over het Europese Stabiliteitspact 'Dat men iets over de 3 procent begrotingstekort gaat, is op zichzelf niet zo erg. Wel erg is de manier waarop de Raad met een enorme arrogantie de Europese Commissie heeft vernederd. Vooral de Duitsers hebben dat gedaan, hoewel zij toch de vader zijn van het idee achter het Stabiliteitspact. Het is een veeg teken voor de toekomst van de Europese grondwet en voor wie ijvert voor het versterken van de Europese Commissie. Ook Belgie zwijgt zedig. Onze premier steekt al zijn energie in de Europese defensie-unie. De premier zou veel beter het voortouw nemen in andere Europese dossiers. Zoals een verdere uitdieping van de economische unie, het hanteren van budgettaire discipline, en de harmonisatie van fiscaliteit en sociale zekerheid. Dat zijn essentiele punten. Verhofstadt wil terecht dat een voorhoede van Europese landen stappen doet in tal van domeinen, maar hij kiest het verkeerde domein om zich te profileren.' Knack Peter Sloterdijk, Duitse filosoof, over terrorisme 'Ik zie het terrorisme vandaag als een synergie van bommen en massamedia. Eigenlijk is het terrorisme een auto-immuunziekte (ziekte waarbij antistoffen zich tegen het eigen lichaam keren) van het Westen. Een terreuraanslag is een terreuraanslag. Een melding van een terreuraanslag is een aanslag op de mentale sfeer van een hele bevolking. Terrorisme vergiftigt de lucht van een hele maatschappij. De vergiftiging gebeurt echter niet via de aanslag maar via de overdrachtsmedia waardoor de aanslag kan binnenbreken in elke levenscel van elk huis.' De Morgen