Top 5 inzake omzet

- Andere be- en verwerkende industrieën - Handel, hotels, restaurants en cafés, reparatiebedrijven - Metaalverwerkende industrie, fijnmechanische en optische industrie - Bouwnijverheid - Bank- en verzekeringswezen, dienstverlening ten behoeve van ondernemingen, verhuur Top 5 inzake toegevoegde waarde - Andere be- en verwerkende industrieën - Handel, hotels, restaurants en cafés, reparatiebedrijven - Metaalverwerkende industrie, fijnmechanische en optische industrie - Bouwnijverheid - Bank- en verzekeringswezen, dienstverlening ten behoeve van ondernemingen, verhuur