Top Controledienst der verzekeringen nu kompleet

(tijd) - Enkele maanden na de benoeming van Jean-Marc Delporte als nieuwe voorzitter van de raad van de Controledienst der verzekeringen (CDV) heeft voogdijminister Claes van ekonomische zaken nu ook de leden van die raad benoemd. Opvallende nieuwkomer is de Gentse prof. Lutgart Van den Berghe die verbonden is aan de Vlerick School voor management (RUG) en verzekeringsekonomie doceert aan de Erasmus-universiteit van Rotterdam. Zij volgt baron S. Fredericq op. De andere vijf leden van de raad werden gewoon herbenoemd. Dat zijn de professoren Roger De Groot (UFSIA), L. D'Hooghe (KUL), Jean Le Brun (UCL) die ook advizeur is van de Bankkommissie en Jozef Van den Heuvel (VUB) die tevens advokaat is. Ten slotte maakt ook direkteur-generaal Verjus van ekonomische zaken, tot voor kort adjunkt-kabinetchef van minister van ekonomische zaken Claes, lid uit van de raad. Wie Verjus gaat opvolgen als adjunkt-kabinetchef van Claes, is nog niet bekend. Verjus, die ook bezig was met de voorbereiding van het koninklijk besluit inzake de nieuwe produkten in de levensverzekering, wordt in die funktie vervangen door Willy Lenaerts, actuaris en eerste advizeur bij de ASLK, die nu benoemd werd tot opdrachthouder.KB