Top magistratuur verdeeld over nut assisen

(tijd) - De top van de Belgische magistratuur is verdeeld over het nut van de assisenrechtspraak. Vele, vooral Vlaamse magistraten willen het systeem van berechting door een volksjury grondig aanpassen. De eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep, Christian de Vel, pleitte voor de afschaffing van het hof van assisen.