Top Nederlandse Spoorwegen de laan uit

DEN HAAG (tijd) De Nederlandse minister van Verkeer, Tineke Netelenbos, heeft indirect de top van de Nederlandse Spoorwegen naar huis gestuurd. Het niet halen van de stiptheid van de treinen was de formele reden van de minister om de NS-top de deur te wijzen. De minister had in een convenant met de spoorwegen afgesproken dat 80 procent van de treinen op tijd zou moeten rijden in het afgelopen jaar, dat wil zeggen vier treinen op de vijf. Maar dat werd op een tiende van een procent na, net niet gehaald.