Advertentie
Advertentie

Top parket blijft zich verzetten tegen Octopus

(tijd) - De hoogste parketmagistraten van het land blijven zich afzetten tegen de hervormingsplannen die de politieke wereld in petto heeft voor de hervorming van het parket. Dat blijkt uit een ultiem mediaoffensief dat de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, die momenteel het college van procureurs-generaal voorzit, gisteren lanceerde. In interviews met de VRT herhaalde Dekkers - vroeger nog kabinetschef van gewezen minister van Justitie Stefaan de Clerck - de bezwaren van het college tegen het voornemen parketmagistraten van eerste aanleg ook zaken in beroep te laten volgen en tegen de oprichting van een federaal parket met uitgebreide bevoegdheden en een eigen procureur-generaal. Dat zijn misschien geen slechte ideeën, zo luidt het, maar een al te snelle en ondoordachte invoering kan de werking van het gerecht meer kwaad dan goed doen. Dekkers pleit daarom voor 'een reflectieperiode'.