Advertentie
Advertentie

Top VHM krijgt nieuwe job

(tijd) - Hubert Lyben, de administrateur-generaal van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), wordt leider van het project dat het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen (Gis-Vlaanderen) moet uitbouwen. Lyben zal in die functie worden toegevoegd aan de secretaris-generaal van het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.Lybens adjunct, Herman Rombaut, krijgt in de VHM een andere functie. Hij moet voor de maatschappij een normenkader uitwerken voor het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen zodat de controle eenduidig kan verlopen. Eind februari had de raad van bestuur van de VHM de Vlaamse regering verzocht een nieuw management aan te stellen. Door enkele schandalen in de socialehuisvestingssector, het gebrek aan controle door de VHM en een verkeerde inschatting door de top van de budgettaire en financiële situatie was de vertrouwensbreuk met Lyben en Rombaut compleet, zei de raad van bestuur. De Vlaamse regering was van plan Lyben en Rombaut te schorsen, maar daarvoor bleek er geen reglementaire basis te bestaan. Daarom werd een andere oplossing gezocht. De Vlaamse regering hield daarbij naar eigen zeggen rekening met de menselijke aspecten, de wens van de raad van bestuur van de VHM om de mogelijkheden te onderzoeken die tot een schikking met de betrokkenen kunnen leiden, en met de toegevoegde waarde voor de Vlaamse overheid.Nu voor Lyben en Rombaut een andere job werd gevonden, kan de regering werk maken van het aanstellen van een nieuw managementteam.