Advertentie
Advertentie

Topbedrijven betalen bestuurders twee miljoen frank per jaar

(tijd) - De gevangenisopsluiting van Cofibel-voorzitter Pineau-Valencienne zal voor menig Belgisch bestuurder de aantrekkelijkheid van zijn beheersmandaat wel sterk doen zakken hebben. Daartegenover staat echter een belangrijk tegenargument. In 1993 verdiende een bestuurder van een Belgische toponderneming gemiddeld 1,94 miljoen frank, niet slecht voor vier tot tien vergaderingen per jaar. Rekordhouder onder de dertig onderzochte ondernemingen was Delhaize, waar elke bestuurder in 1993 maar liefst 4,86 miljoen frank ving, alle perikelen met Food Lion ten spijt. 1993 was het zwartste jaar in de ekonomische geschiedenis van België sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Nationale Bank van België kromp het Belgische BNP met 1,3 procent, terwijl de partikuliere konsumptie met 1,2 procent verminderde. In ondernemingskringen wees men de hoge loonkosten als één van de belangrijkste redenen aan voor de zware Belgische krisis. Dit leidde tot het verzoek om een loonstop, een verzoek waar de regering Dehaene op in ging met een loonblokkering voor de jaren '95 en '96.