Advertentie
Advertentie

Topbenoemingen : schipperen tussen oude en nieuwe politieke cultuur

(tijd) - De federale regering wil, in het kader van het 'witte' beleid, komaf maken met politieke benoemingen. De oude regels hebben afgedaan, de nieuwe zijn in voorbereiding. Wat moet er in de overgangsfase gebeuren? Minister van Binnenlandse Zaken Johan vande Lanotte moet de komende maanden enkele benoemingen doen die niet te veel uitstel dulden en waarvoor hij niet op de nieuwe regels kan wachten. Die benoemingen dreigen tussen de wal van het oude en het schip van de nieuwe politieke cultuur te vallen.Meer dan vier maanden na het onverwachte overlijden van Louis Paul baron Suetens, is het Arbitragehof weer voltallig. De federale ministerraad benoemt vandaag Marc Bossuyt tot rechter. Bossuyt, die sinds 1988 Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is, werd eind vorig jaar door de Senaat als kandidaat-rechter voorgedragen. De voordracht was op zich al een danspartij op de slappe koord tussen oud en nieuw.