Topmagistraten willen belangrijke rol in bevordering van collega's

(tijd) - Twee magistraten van het Hof van Cassatie, eerste voorzitter Pierre Marchal en raadsheer Ward Forrier, en de voormalige procureur-generaal van Cassatie Jacques Velu wijzen de plannen van de regering voor nieuwe bevorderingsprocedures in de magistratuur volledig af. De voorstellen die op tafel liggen tasten volgens de hoge magistraten de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig aan. Dat schrijven ze in een uitgebreide nota die ze op vraag van minister van Justitie Stefaan de Clerck hebben uitgewerkt.Volgens het huidige artikel 151 van de grondwet, dat de benoemingen en bevorderingen in de magistratuur regelt, gebeuren bevorderingen voor de Hoven van Beroep en het Hof van Cassatie op basis van een dubbele voordracht: een door de provincieraad of door het parlement en een door de rechterlijke macht zelf. Om de bevorderingen in het gerecht los te koppelen van de politiek - een van de eisen van de Witte Mars - wil de regering de rol van de provincieraad en het parlement uitschakelen. Tegelijkertijd wil ze ook de voordracht vanuit het gerecht zelf afschaffen - om het gevaar van 'inteelt' te bezweren, zo wordt er vaak geargumenteerd.