Topman Bart Sonck verlaat ABN AMRO Capital Belgium

(tijd) Gedelegeerd bestuurder Bart Sonck verlaat ABN AMRO Capital Belgium, de Belgische durfkapitaaltak van de Nederlandse bank ABN AMRO. Hij wordt topman van een Vlaamse KMO waarvan de naam voorlopig niet wordt bekendgemaakt. De nieuwe strategie van ABN AMRO Capital die zich toespitst op de grote dossiers, lag Sonck blijkbaar minder. Anne Degeest wordt zijn opvolgster.