Topman VEV bepleit proactieve werkgelegenheidscellen

(tijd) - Bedrijven die zien dat ze in moeilijkheden dreigen te komen, moeten de kans krijgen hun personeel elders een job aan te bieden. Dat zegt Ludo Verhoeven, de voorzitter van de Vlaamse werkgeversfederatie Vlaams Economisch Verbond (VEV). Volgens hem kan dit systeem van proactieve werkgelegenheidscellen het best competitief gemaakt worden, waarbij de arbeidsbemiddelaars betaald worden als ze iemand een nieuwe job kunnen bezorgen. 'Ik ben overtuigd dat de werkgevers bereid zijn daar voor te betalen', zegt Verhoeven, 'want de vervroegde pensioneringen kosten hen ook veel geld.' In een gesprek met de redactie hekelt Ludo Verhoeven de grootschalige brugpensionering van werknemers in bedrijven die moeten herstructureren. Volgens de VEV-voorzitter dreigen die pensioenen op termijn onbetaalbaar te worden. 'Het brugpensioen is een duivels systeem geworden. Binnenkort is er in ons land nog een werkende voor twee gepensioneerden. De tijdbom van de pensioenen explodeert heel langzaam. De explosie is nu al bezig en wordt de komende jaren almaar erger. Mensen die gaan werken zullen op termijn hard en veel moeten werken, en nog amper een peulschil overhouden van hetgeen er voor hen betaald wordt. Wij moeten dus op zoek naar andere oplossingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.' De VEV-voorzitter stelt nog een aantal andere maatregelen voor om de economie aan te zwengelen. Daarbij zitten het verminderen van administratieve rompslomp voor bedrijven, en gerichte fiscale maatregelen. Door de fiscale druk op nettolonen is werken volgens Verhoeven vaak niet meer aantrekkelijk: 'Het verschil tussen een uitkering en een gepluimd nettoloon is drie tot vier uur zwartwerk'. JLi/EDL pagina 13 Interview met Ludo Verhoeven