Toptrio Eurolease, Locabel en Lease Plan beheerst markt

(tijd) - Bacob Lease, het leasebedrijf van de Bacob Bank heeft van 1994 tot 1996 een groei van 258 procent neergezet. Eind 1996 beheerde Bacob Lease een nettoleaseportefeuille van 10,04 miljard frank, goed voor een achtste plaats op de Belgische leasemarkt. Ook Fidisco uit de Almanij-Kredietbank Groep (+ 92 procent) en ING Lease (+ 54 procent) versterkten hun marktpositie. Absolute koploper blijft echter Eurolease, een dochterbedrijf van de Generale Bank. Achtervolger Locabel kon de achterstand dankzij enkele overnames verkleinen. Een en ander blijkt uit het jaarlijkse marktoverzicht opgesteld door leasingspecialist Rudy Boon en zijn adviesbureau Rubo Consulting. Boon werkte voorheen voor diverse leasemaatschappijen waaronder Locabel en Agfa Finance, een joint venture van Locabel en Agfa Gevaert. In bijgaande tabel zijn enkel de cijfers met betrekking tot de Belgische leasemarkt opgenomen. Geconsolideerd hebben bepaalde groepen zoals Locabel en Eurolease nog wat meer in huis. Ook Fidisco heeft buitenlandse dochtermaatschappijen of hoofdzakelijk op de buitenlandse leasemarkt afgestemde dochterbedrijven zoals Fitraco, dat kermis- en pretparkattracties least, die niet in deze cijfers zijn opgenomen.