Topvrouw Reynaers Aluminiumwerkt mee aan CVP-vernieuwing

(tijd) - Het partijbestuur van de CVP keurde gisterenavond de benoeming goed van Martine Reynaers en Mieke van Nuland als lid van de 10-koppige strategische raad van de CVP. Die moet de organisatorische vernieuwing van de partij sturen.Bij de voorstelling van zijn vernieuwingsoperatie eind oktober kondigde CVP-voorzitter Stefaan de Clerck de installatie van een strategische raad aan. Uitgangspunt was dat een politieke partij even professioneel moet worden geleid als een onderneming.Net als in een bedrijf moet de raad de ondernemingsstrategie bepalen, toezien op de implementatie ervan en eventuele organisatorische wijzigingen voorbereiden. Daarnaast beslist ze over alle financiële middelen.In de raad hebben vijf politici zitting en vijf onafhankelijke leden die bewezen hebben krachtig te kunnen organiseren. De politici zijn Europees parlementslid Marianne Thyssen, de kamerleden Greta DHondt en Jo Vandeurzen en de Vlaamse parlementsleden Joachim Coens en Ludwig Caluwé. De onafhankelijke leden zijn Peter Degadt, algemeen directeur van het Sint-Lucasziekenhuis in Gent, Koen Geens, advocaat en professor aan de KU Leuven en Herman Schueremans, organisator van Rock Werchter.Gisteren stemde het CVP-partijbestuur in met de benoeming van de laatste twee leden van de strategische raad. Martine Reynaers is gedelegeerd bestuurder van de aluminiumgroep Reynaers. De groep heeft vestigingen in een twintigtal Europese landen en ontwikkelt aluminium systemen voor ramen, deuren en gevels. Meer dan 700 werknemers realiseren een geconsolideerde omzet van bijna 6 miljard frank.Mieke van Nuland staat aan het hoofd van Amazone, een ontmoetingscentrum in Brussel dat onderdak en ondersteuning biedt aan vrouwenorganisaties. Het is een draaischijf van informatie over gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. StS