Toronto-top

De jaarlijkse ekonomische topkonferentie van de zeven grote industrielanden - de veertiende in de reeks - verloopt met heel wat minder wrijvingen dan in het verleden soms het geval was. Voor een groot deel heeft dat te maken met het feit dat de Amerikaanse president Reagan op zijn laatste politieke benen loopt. Van de grootste ekonomische macht van de wereld gaat nog weinig beleidsvisie uit nu men binnenkort voor een aflossing van de politieke wacht staat.