Toshiba is veel meer dan enkel draagbare computers

Wie Toshiba zegt, denkt onwillekeurig aan draagbare computers. Tot voor enkele jaren was het bedrijf immers de onbetwiste marktleider op dit vlak in Europa en stond het bekend om kwalitatief hoogstaande produkten die steeds aan de spits van de technologische vernieuwing liepen. Toch maakt de Japanse constructeur nog heel wat andere kantoorapparatuur, getuige daarvan de nieuwe faxen en kopieertoestellen die hij nu op Bureau '95 introduceert.HAD TOSHIBA de jongste jaren wat van zijn pluimen verloren in de notebook-markt door gebrek aan innovatie en een slecht marketingbeleid, dan waait er sedert vorig jaar weer een nieuwe wind door het Toshiba-kamp. Een reeks opvallende nieuwe notebooks tegen scherpe prijzen hebben meteen duidelijk gemaakt dat de markt opnieuw rekening zal moeten houden met de Japanner.