Tot hier en niet verder: VK heeft genoeg geïntegreerd

(van onze korrespondente)