Advertentie
Advertentie

Totaal aantal faillissementen zegt niet alles

(tijd) - In zes jaar tijd is het aantal faillissementen in ons land zo goed als verdubbeld van 3.856 in 1990 naar 7.538 in 1996. Pure aantallen zeggen echter niet alles, ook de omvang van het failliet verklaarde bedrijf en het banenverlies wegen zwaar door in de beoordeling. Dat bewijzen de eerste twee weken van 1997 waarin de faillissementen van Forges de Clabecq, Imop, Bank Max Fisher en Nova en de liquidatie van Superclub en de RMT samen economisch wel enkele honderden (kleinere) faillissementen waard zijn.Het valt trouwens nog te bezien welke onrechtstreekse gevolgen die faillissementen of liquidaties zullen hebben voor de toeleveranciers. Terwijl ontslagen werknemers vaak nog door de curatoren van het failliete bedrijf of door de overnemers worden 'opgevist', kunnen de toeleveranciers van een failliet bedrijf meestal een kruis maken over hun vorderingen. Als ze willen overleven, zijn ze vaak nog genoodzaakt om te blijven leveren aan de curator of aan de overnemer. Dat was met name (maar niet enkel daar) het geval bij Boelwerf en Daf Trucks. Bij Boelwerf dat tweemaal over de kop ging, liep het nog slechter af. Hoeveel faillissementen van toeleveranciers Boelwerf en Daf Trucks op hun geweten hebben, is nooit precies onderzocht, maar het geeft wel te denken. Zolang de werkelijke economische weerslag van een faillissement niet precies en op consistente wijze kan becijferd worden, dient men dus voort te gaan op cijfers over het aantal faillissementen en het aantal werknemers in dienst.