Advertentie
Advertentie

TotalFinaElf

(tijd/bloomberg) - Vandaag publiceert de Franse oliegigant TotalFinaElf, het moederbedrijf van het Belgische PetroFina, de resultaten over het derde kwartaal. Het Franse bedrijf vertegenwoordigt bijna de helft van de nettoactiefwaarde van Frère-holding NPM.De olieprijzen vielen in het derde kwartaal scherp terug en dat komt tot uiting in de resultaten. De 9 door persbureau Bloomberg gepolste analisten verwachten gemiddeld een groepswinst exclusief uitzonderlijke lasten van 1,73 miljard euro, waarbij de prognoses uiteenlopen van 1,65 tot 1,82 miljard euro. De 2,1 miljard euro over het derde kwartaal van 2000 is wel een raming; het bedrijf publiceerde vorig jaar nog geen kwartaalcijfers. ING Barings is het meest optimistisch met een prognose van 1,82 miljard euro, een daling met 13 procent Toch verlaagt ook dit beurshuis het advies op TotalFinaElf van kopen naar houden, in reactie op de forse daling van de olieprijs vorige week. ING Barings verwacht dat de lagere olieprijs de groepswinst afgelopen kwartaal met 255 miljoen euro drukte. Bijna even belangrijk is de halvering van de raffinagemarges, die de groepswinst waarschijnlijk met 210 miljoen euro afroomde. Stroomopwaarts (exploratie) zou de brutowinstbijdrage 2,47 miljard euro bedragen, stroomafwaarts 680 miljoen euro en de chemie zou goed zijn voor 280 miljoen euro. De winstdaling zou beperkter uitvallen dan die bij BP (-20%), Koninklijke Olie (-17%) en Exxon Mobil (-31%) door de geringere aanwezigheid van TotalFinaElf op de Noord-Amerikaanse aardgasmarkt, waar de prijzen jaar-op-jaar 31 procent daalden.Op Wall Street werd lange tijd gespeculeerd dat TotalFinaElf Conoco zou overnemen om de marktpositie in de VS te versterken. KVS