Advertentie
Advertentie

Touring Club investeert honderden miljoenen

LYON (tijd) - De Belgische automobielorganizatie Touring Club investeert de komende jaren enkele honderden miljoenen in de informatizering van apparatuur en de vervanging van het wagenpark. Voorst wil de Touring groep de samenwerking met de Europese zusterklubs verder opschroeven. De Europese samenwerking kreeg vorige zomer reeds haar beslag in een steunpunt voor de bijstandverlening in Lyon. Een alarmcentrale verzorgt er alle oproepen van in Frankrijk gestrande personen en voertuigen en zorgt voor depannage, medische begeleiding en repatriëring. De alarmcentrale huisvest medewerkers van de acht automobielklubs die bij de Europese organizatie Alliance Internationale de Tourisme (AIT) zijn aangesloten. Deze groepering telt in Europa 30 miljoen leden die de hulp kunnen inroepen van 10.000 wegenwachters. Daaronder dus ook de Belgische Touring Club, die naar ledenaantal in België marktleider is op het vlak van wegenhulp en bijstandsverlening in de automobielsektor.