Advertentie
Advertentie

Touwtrekken over verbod tabaksreclame duurt voort

(tijd) - Een meerderheid van acht op twaalf leden schaarde zich gisteren in de kamercommissie voor de grondwetsherziening achter een groene ontwerpresolutie waarmee de Kamer een belangenconflict kan inroepen tegen een Waals voorstel van decreet. Het Waals Parlement wil met dat decreet het federale verbod op tabaksreclame en -sponsoring uithollen. Het voorziet dat tabaksreclame toch nog gedurende vijf jaar kan langs wegen of op installaties op Waals grondgebied. Het nog goed te keuren voorstel van decreet kwam er nadat het Waals Gewest eerst vruchteloos had getracht de federale wet voor de rechter aan te vechten.