Toy Story 3

Steven Spielberg die een scenaristisch idee van Stanley Kubrick verfilmt: dat is om bijzondere aandacht vragen. Ambitie of pretentie? Een bijkomstige vraag, mocht de film vanwege zijn intrinsieke kwaliteiten voldoende overtuigen. Niet dus, maar toch is A.I. (Artificial Intelligence) beslist enige aandacht waard. Een interessante vergissing verraadt soms meer dan een vlot succesnummer. Edwin CARELS