Tractebel en VTM : "Vrome wensdromen'

(tijd) - Gaat Tractebel voor 25 % in het kapitaal van VTM participeren? "Ze willen wel, maar men moet zijn wensen niet voor werkelijkheid nemen', zegt VTM-direkteur Carlo Gepts. De voorzitter van VTM, Jan Merckx beschouwt het als een "vrome wens'. Ook Tractebel ontkent de gesprekken trouwens, maar is wel vragende partij. Gisteren was de potentiële participatie openingsnieuws voor De Morgen.