Tractebel Industrie mag steenkoolindustrie Oekraïne doorlichten

(tijd) - Tractebel Industrie heeft samen met het Duitse studiebureau Montan Consulting de opdracht gekregen om de steenkoolindustrie in Oekraïne grondig door te lichten. Over goed één jaar moeten Tractebel en Montan, die voor deze opdracht een consortium hebben gevormd, klaar zijn met een strategisch plan voor de 250 steenkoolmijnen.De opdracht past in het Tacis-programma van de Europese kommissie voor technische bijstand aan de GOS-staten. Tractebel Industrie moet samen met Montan nagaan hoe de steenkoolindustrie van Oekraïne kan ingepast worden in een marktekonomie. Het land is voor zijn energie in hoge mate afhankelijk van steenkool. Oekraïne beschikt voor zijn energievoorziening ook nog wel over kerncentrales -waaronder de centrale van Tsjernobyl- maar mist olie- en gasontginning. Alle 250 mijnen zijn eigendom van de staat. Het strategisch plan moet uitsluitsel geven over de reserves, rendabiliteit, veiligheid en investeringsvereisten van elke mijn.