Advertentie
Advertentie

Tractebel leidt Grieks projekt van 30 miljard frank

(tijd) - Tractebel gaat door de Griekse publieke elektriciteitsgroep Public Power Corporation de bouw en exploitatie van een elektriciteitscentrale van 650 megawatt toegewezen krijgen. De totale investeringskosten van het projekt bedragen 750 miljoen ecu of 30 miljard frank. Tractebel beschikt met Powergen, de tweede grootste Britse privé-groep, wel over een degelijke minderheidspartner.