Tradingwinst en Cobifel-verkoop drijven winst Monceau-Zolder op

(tijd) - De gekonsolideerde courante en nettowinst van Monceau-Zolder, een van de vijf beursgenoteerde bedrijven uit de Brederode-groep, namen in het boekjaar 1993 aanzienlijk toe. Wegens het laattijdig afsluiten van de boekhouding van enkele filialen, zijn de gekonsolideerde resultaten echter nog niet beschikbaar. Wel is bepaald dat het nettodividend met 10 procent wordt verhoogd, van 80 tot 88 frank.