Traditioneel beheer is niet heilig voor Nagelmackers

(tijd) - Met haar beleggingsfonds Strateos verlaat Bank Nagelmackers haar traditionele politiek van vermogensbeheer gebaseerd op macro-economische fundamenten. Het fonds draait op algoritmes, standaardafwijkingen en andere parameters die eigen zijn aan een kwantitatieve beheersstijl. 'Het fonds staat niet haaks op onze filosofie. We diversifiëren nu niet enkel de financiële activa, maar ook de beheerstechnieken', stelt Carl Vermassen van Bank Nagelmackers.