Trage Belgische rechtbanken toch bij de snelste in de EG

(tijd) - In België wordt amper 10 procent van alle juridische betwistingen buiten de rechtbank om geregeld. Dat cijfer staat in schril kontrast tot Engeland, waar maar liefst 95 procent van alle burgerlijke geschillen zonder tussenkomst van de rechtbank wordt opgelost. De gemiddelde duur van een burgerlijke rechtszaak bedraagt in België 12 maanden, dubbel zolang als in Duitsland maar veel minder lang dan in Italië waar 42 maanden de regel is. Daarmee behoort België tot de top-drie van de EG.