Training payroll-beheerder

Tijdens acht voormiddagen, van februari tot november, volgen we met u het verloop van een payroll-jaar. We kiezen de items in functie van wat u als payroll-beheerder in die periode moet doen. In februari hebt u immers andere katten te geselen dan in juni. We selecteren telkens voor u de op dat moment relevante topics. In februari zijn dat bijvoorbeeld de belastingfiches. Waar: Antwerpen: Alm CV Vergader- en communicatiecentrum, Filip Williotstraat 9 (Berchem); Gent: Holiday Inn, Akkerhage 2; Waver: Novotel, Rue de la Wastinne 45.Wanneer: de reeks start in Antwerpen op 13 februari, in Gent op 14 februari en in Waver op 7 februari Prijs: 42.922 frank of 1.064 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5 B, 2000 Antwerpen: tel 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenInvesteren: een financieel vraagstuk Dit seminarie geeft een overzicht van de verschillende financieringsvormen waarover een onderneming beschikt. Zowel de karakteristieken van elk instrument alsook de keuzes en beperkingen van elk van deze financieringsvormen komen aan bod. Op het programma staat ook de investeringsanalyse. Vanuit de positie van bankier of investeerder/aandeelhouder worden de belangrijkste analytische elementen belicht, die bepalend zijn voor het al dan niet instappen in een financierings- of investeringsproject.Ten slotte wordt nader ingegaan op het financieringsproces zelf.Waar: Kamer van Koophandel en Nijverheid, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen Wanneer: 8 februari Prijs: Leden: 5.043 frank of 125 euro, niet-leden: 6.654 frank of 165 euroInlichtingen: Kamer van Koophandel en Nijverheid, Marianne de Geyter, fax: 02/233.64.42 of surf naar www.kkna.be.Financieel management voor niet-financiëlenDeze veertien avonden durende financiële opleiding voor niet-financiële managers bestaat uit volgende onderwerpen: de informatie vervat in de jaarrekening en speciaal in de balans en resultatenrekening, financiële analyse, beheer van vorderingen, kredietlijnen en kredietrisicos, diverse financieringsbronnen, macro-economische grootheden zoals groei van de economie, BNP, rentevoeten, inflatie en tewerkstelling worden in relatie gebracht met financieringsmogelijkheden en kosten, monetaire begrippen en het indekken van wissel- en renterisicos, kostensoorten en kostprijs, de winstbijdrage van producten en klanten.Waar: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 WommelgemWanneer: 12 februari (beginsessie).Prijs: 69.900 frank of 1.733 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel 03/286.04.66 of e-mail: academie@tijd.beMotiveren en communicerenWe onderzoeken welke acties u in de levenscyclus van een onderneming moet ondernemen om het vermogen te verzekeren. We illustreren met voorbeelden welke technieken u kunt hanteren om veilig te spelen. U krijgt concrete tips om een aantal contracten kritisch te bekijken.Waar: Antwerpen, Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12Wanneer: 13 en 20 februari telkens van 9.00 tot 16.30 uurPrijs: 30.255 frank of 750 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5 B in 2000 Antwerpen, tel 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenPrivacy en arbeidsrechtRecentelijk bracht de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer een opgemerkt advies uit over het toezicht door de werkgever inzake e-mails en het gebruik van het internet. Werknemers hebben ook recht op privacy. De vraag rijst waar de grenzen liggen van dit recht in de arbeidsrelatie. Hoe zit het bovendien met recht op privacy tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en zelfs na de beëindiging ervan? Tijdens deze studienamiddag maken we vanuit een praktische invalshoek een analyse van vragen die zowel voor werkgever als werknemer kunnen rijzen rond het begrip privacy.Waar: Kasteel van BrasschaetWanneer: 15 februari Prijs: 8.950 frank of 221,77 euro (excl. 21% BTW) Inlichtingen: M&D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be of surf naar www.mdseminars.beSociale inspectie: boeman of partner?Vraagt u zich wel eens af of u volledig in orde bent voor de sociale inspecteurs? U komt tijdens deze opleiding van henzelf te weten hoe zij een en ander aanpakken. U krijgt een zicht op de bevoegdheden van de sociale inspectie en hoe zij ermee omgaan. We laten telkens de inspecteurs uit uw regio aan het woord, zij leggen de nadruk op die items die specifiek gecontroleerd worden.Waar: Crowne Plaza Antwerp, Gerard le Grellelaan 10, AntwerpenWanneer: 15 februari, van 13.30 tot 16.30 uurPrijs: 10.488 frank of 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenDe notarisvennootschap De recente controles van de administratie in de sector, gecombineerd met de hoge tarieven in de personenbelasting, doen veel notarissen nadenken over de optimalisatie van hun belastbare inkomsten. Het is de bedoeling in dit seminarie de notarisvennootschap als alternatief te onderzoeken vanuit fiscaal oogpunt.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 15 februari van 14u00 tot 17u30Prijs: 9.100 frank of 226 euro (excl. 21% BTW) per sessieInlichtingen: TIJD Academie, tel 03/286.04.66 of e-mail: academie@tijd.beSuccesvolle offertesHet schrijven van offertes is meer dan het op papier vastleggen van prijzen en verkoopsvoorwaarden. Het is een essentieel onderdeel van het verkoopproces dat mee het beeld bepaalt dat een prospect zich vormt van uw onderneming. De offerte moet voldoende aandacht besteden aan de klant. Het is een belangrijk verkoopinstrument dat de deur naar een contract verder openzet. Deelnemers krijgen een bundeling van tips en adviezen om op een eenvoudige manier offertes op te bouwen die gemakkelijker lezen en waarin producten of diensten boeiender overkomen. Waar: Kamer Handel en Nijverheid, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 HasseltWanneer: 20 februari van 9u tot 17uPrijs: 9.500 frank of 235, 50 euro voor leden KHNL, 13.200 frank of 327,22 euro voor niet-ledenInlichtingen: KHNL, Koen Devogelaere of Anne Jorissen op 011/28.44.00. of e-mail: info@khnl.be sociaal-juridische actualiteitDeze workshops zijn ideaal voor iedereen die weet dat het opvolgen, verwerken en interpreteren van de sociaal-juridische wetgeving een helse klus is en die een praktische oplossing zoekt om dit werk aanzienlijk te verlichten. Wij volgen voor u de actualiteit op en zorgen er via deze formule voor dat u steeds écht bij bent. Elke workshop duurt twee uur en bestaat uit een ruime portie actualiteit en een diepgaande bespreking van een actueel thema uit de sociaal-juridische sfeer. Wat we aan actualiteit zullen brengen, kunnen we uiteraard niet voorspellen. Wat we wel weten, is dat we in het eerste deel van elke sessie inspelen op wat er op dat ogenblik reilt en zeilt in het sociaal-juridische landschap. Voor de themas denken we bijvoorbeeld aan: groepsverzekering en schorsingen van de arbeidsovereenkomst; thuiswerk: statuut huisarbeider, contracten, verloning; tewerkstellingssubsidies; nieuwigheden in de vakantieregeling,...Waar: SD WORX gebouwen, Brouwersvliet 5, Antwerpen; Holiday Inn UZ, Akkerhage 2, Gent; Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Zemst; Kamer voor Handel en Nijverheid, Gouverneur Roppesingel 51, HasseltWanneer: Antwerpen: elke derde dinsdag,Gent: elke derde donderdag,Zemst: elke derde woensdag,Hasselt: elke derde maandag van de maand Prijs: 55.669 frank of 1.380 euro (+BTW)Inlichtingen: SD WORX Opleidingen, Brouwersvliet 5 B in 2000 Antwerpen, tel 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail sd-opleidingen@sd.be, http://www.sd.be/opleidingenBezoldiging van kaderledenMaak een geslaagde overgang van een klassiek bezoldigingssysteem naar geïndividualiseerde bezoldiging naar performantie. We bespreken hoe u het vertrek van uw talenten kunt voorkomen door een efficiënt retentiebeleid. We gaan na hoe u in een fiscaal en sociaal interessante bezoldigingspolitiek kunt voorzien voor internationale kaderleden. Tijdens een speciaal atelier behandelen we de mogelijkheden van stock options. Waar: Radisson SAS AntwerpenWanneer: 20, 21 en 22 februari Prijs: 28.800 frank of 713,93 euro (voor een dag), 43.200 frank of 1.070,90 euro (voor twee dagen), 17.200 frank of 426,38 euro (voor het speciaal atelier) (+ 21% BTW)Inlichtingen: IFE Benelux, Didem Kayim, Charleroisesteenweg 51B, 1060 Brussel, tel: 02/533.10.16, fax: 02/534.89.81, e-mail: dkayim@efe.be. Grondige studiecyclus transfer pricingHet Tax Research Institute (RUG) organiseert met medewerking van Deloitte & Touche, Artesia Banking Corporation en Spector Photo Group een grondige studiecyclus transfer pricing. De steeds belangrijkere rol van multinationale ondernemingen in de wereldhandel heeft aanleiding gegeven tot complexe fiscale problemen voor alle partijen. De multinationale onderneming wordt geconfronteerd met de fiscale wetgeving van verschillende landen en ondergaat een verhoogd risico op internationale dubbele belasting. De Belgische belastingadministratie en de belastingadministraties van onze handelspartners achten transferprijzen een belangrijk instrument om indirecte winstverschuivingen te realiseren en aldus de belastingdruk te minimaliseren. Deze grondige studiecyclus maakt de deelnemers wegwijs in het kluwen van de internationale en nationale richtlijnen inzake verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen. Hierbij lichten we het opzetten van een coherent transferprijsbeleid stap voor stap toe, zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Waar: Het Pand in GentWanneer: 20 februari en 24 april Prijs: 25.000 frank of 619,60 euroInlichtingen: Cindy Ponnet, tel: 09/264.78.65, fax: 09/264.42.84, e-mail: cindy.ponnet@rug.ac.be of website: http://fetew.rug.ac.be/fiseco.PensioenplannenDeze conferentie behandelt de belangrijke wijzigingen inzake de individuele pensioenbelofte en de aanvullende pensioenplannen van de tweede pijler in het algemeen. Aan de hand van praktijkcases bekijken we stap voor stap hoe u uw pensioenregeling tot een modern en flexibel voorzorgsplan kunt omvormen.Waar: Crowne Plaza AntwerpenWanneer: 22 februari Prijs: 18.900 frank of 468,52 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Info Topics, Britselei 88, 2000 Antwerpen, tel: 03/226.22.19, fax : 03/227.18.59Wilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de OndernemersTijd? Stuur dan minstens drie weken van tevoren een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.