Transacties tussen echtgenoten: wat kan en wat kan niet? (2)

Uit het artikel van vorige week bleek dat schenkingen tussen echtgenoten steeds herroepbaar zijn. Althans, dat is zo als de schenking niet via het huwelijkscontract gebeurde. Een gewone handgift van juwelen van een man aan zijn vrouw kan dus steeds op eenzijdig verzoek van de man ongedaan gemaakt worden. Voor de vrouw uiteraard een bijzonder oncomfortabele situatie. Maar er is nog hoop voor de dame in kwestie: vaak blijkt de overdracht, schijnbaar zonder tegenprestatie, toch geen schenking te zijn. In dat geval mag mevrouw de juwelen wél houden.