Transakties Richard Ellis

(tijd) - Lurgi Benelux verkocht het gebouw aan de Leopold Wienerlaan 127, 1170 Brussel, aan de vastgoedmaatschappij Servimo. Het gebouw heeft een oppervlakte van 592 m2 en ging van de hand voor 26 miljoen fr. De operatie vond plaats na bemiddeling van Richard Ellis. Catella verhuurde 112 m2 in "La Sucrerie' in de Richelledreef 159, 1410 Waterloo, aan Imaging and Merketing Department tegen 5.000 fr./m2/jaar. Hier opereerde Richard Ellis in samenwerking met Knight Frank & Rutley.