Transatlantische stratego

(tijd) - Het grote charmeoffensief. Zo wordt het bezoek van de Amerikaanse president, George W. Bush, morgen aan Europa genoemd. Bush wil de banden met de bondgenoten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) opnieuw aanhalen. 'Logisch', zegt oud-minister Mark Eyskens, 'want onder een sterk Euro-Amerikaans leiderschap is voor de NAVO een grote toekomst weggelegd.' Maar volgens Yvan Vanden Berghe, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen, is dat flauwekul. 'De dag dat de Europeanen als één macht opstaan, is het met de NAVO gedaan.'