Transcendente meditatie moet voor geestelijke verrijking zorgen

WASSENAAR (tijd) - Is transcendente meditatie (TM) een wondermiddel? Wil Sijben antwoordt ontkennend. "Bewustzijnsontwikkeling gebeurt niet op één dag. Je kan het vergelijken met een zaadje dat geleidelijk groeit en gestalte krijgt.' Een veralgemeende toepassing van TM vormt volgens de Nederlander geen bezwaar. "In het westen zijn we veel kreatiever geweest dan in de ontwikkelingslanden, een sukses dat door Japan nageäapt werd. De materiële vooruitgang bracht echter geestelijke armoede mee. Met TM word je ook geestelijk rijker.' Sijben vindt de algemeen gangbare definitie van groei (gebaseerd op winst) te eng. "Waarom zou een bedrijf zijn groei ook niet kunnen uitdrukken in funktie van ziekteverzuim of job satisfaction?.' Volgens Sijben blijft TM nog in vele middens een taboe. "Bedrijven zoeken echter naar nieuwe middelen om hun winst te verbeteren. Als TM daartoe kan bijdragen, willen progressieve managers dat best aan. Bij de introduktie van de computer of van kwaliteitszorg waren er ook steeds pioniers. Die pikken ook hier op in.' TM blijkt alleszins vrij populair te worden, onder meer in de VS, Japan en Skandinavië. Volgens Sijben zijn er wereldwijd ruim 3 miljoen mediterenden, waarvan zo'n 60.000 in Nederland. In België zouden naar schatting circa 20.000 mensen TM beoefenen. Door die "levende reklame' en door de toenemende behoefte aan zelfontplooiing krijgt TM stilaan een positiever, minder "alternatief' imago. "Er is trouwens ook meer openheid, bijvoorbeeld in de pers.'