Transfers sociale zekerheid en inkomenskloof

(tijd) - Gisteren werd uitgebreid melding gemaakt van een studie waaruit blijkt dat enerzijds de inkomenskloof tussen Vlaanderen en Wallonië verder groeit en die kloof anderzijds voor een groot stuk gedicht wordt door het hogere Waalse aandeel in de sociale uitkeringen. De studie kadert in de onderzoeksopdracht van de Vlaamse regering omtrent de regionale transferten in de sociale zekerheid. Het gaat om een deelstudie, verricht door het Centrum Sociaal Beleid van de Ufsia waarvan de resultaten al sedert eind vorig jaar bekend zijn (Zie Tijd 30 oktober 1993).