Transitakkoord EG-Oostenrijk

(tijd) - Het transitakkoord tussen de EG en Oostenrijk is gisteren definitief goedgekeurd. Dat kon omdat het Europees parlement intussen zijn advies gegeven heeft. De overeenkomst heeft een looptijd van twaalf jaar en regelt, in het kader van de Europese ekonomische ruimte (EER), het verkeer door de Alpen. De partijen verbinden zich ertoe maatregelen te treffen om het gekombineerd vervoer in de regio te bevorderen en hiervoor de noodzakelijke infrastruktuurwerken te financieren. Voor de doorgang van het zwaar verkeer worden aan elke EG-lidstaat ekopunten toegekend.