Advertentie
Advertentie

Transportsector krijgtRSZ-bijdragen terug

(tijd) - De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal sociale bijdragen ter waarde van 925 miljoen frank aan de transportsector terugbetalen. Hierover bereikten de sector en de overheid gisteren een akkoord. De minnelijke schikking maakt een einde aan een al jaren aanslepende discussie over de vermindering van de werkgeversbijdragen in de periode 1994-1997.