Treinen iets minder stipt

(tijd) - In 2005 reed 94,8 procent van de treinen stipt. Daarbij worden vertragingen van minder dan 5 minuten niet meegerekend. Dat is een daling met 0,9 procent ten opzichte van 2004, meldt Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegennet. Het cijfer evenaart het gemiddelde van de jongste vijf jaar: 94,8 procent. Houdt men bovendien rekening met vertragingen door derden veroorzaakt, dan reed 91,9 procent van de treinen volgens het spoorboekje. Dat is een vermindering van 1,3 procent tegenover 2004. Van de vertragingen valt 29,6 procent toe te schrijven aan de infrastructuurbeheerder, 43 procent aan de spoorwegoperator en 25,7 procent aan oorzaken extern aan de NMBS-groep. Het betreft hier onder meer zelfdodingen en laattijdigheid van naburige spoorwegnetten.