Trek naar centraal- en Oost-Europa vergt hervorming van landbouw in EU

(tijd) - De Europese kommissie legde deze week de laatste hand aan haar strategisch dokument voor de toekomstige relaties met centraal- en Oost-Europa. Zo raakt ze het probleem van de hervorming van de Europese landbouw grondig aan. Bovendien oordeelt ze dat de hulp aan de Oosteuropese landen de komende vijf jaar gegarandeerd moet worden door de EU en dat het hulpprogramma Phare aan verandering toe is.Twee weken geledenbracht de Europese kommissie een strategie voor Oost-Europa (Tijd, 14 juli). De aanvullingen werden deze week goedgekeurd.