Trendbreuk in druktewegverkeer zet door

(tijd) - De verkeersdrukte neemt voor het eerst sinds 1985 niet meer of nog nauwelijks toe. De verkeersdrukte steeg in 2001 tegenover 2000 met amper 0,1 procent op de Vlaamse autosnelwegen, en met slechts 1 procent op de Vlaamse gewestwegen.Die trendbreuk bleek eerder al uit een halfjaarlijkse verkeerstelling door de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer, en wordt dus nu ook bevestigd door een telling over heel het jaar 2001. In de eerste zes maanden van 2001 daalde het verkeer op de autosnelwegen zelfs met 1 procent, en op de gewestwegen met 0,22 procent.De Vlaamse minister van Mobiliteit, Steve Stevaert (sp.a), is tevreden. Want niet alleen stagneert het wegverkeer, tegelijk telde de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn vorig jaar 10 procent meer reizigers.Een verkeerstelling van de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer wijst uit dat vorig jaar de drukte op de autosnelwegen in de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen is afgenomen. In Limburg en Vlaams Brabant werd nog wel een stijging van de verkeersdrukte opgetekend.Ook op de Vlaamse gewestwegen was de groei van het verkeer vorig jaar zeer beperkt. Er werd een toename van de verkeersdrukte met 1 procent opgetekend.Het verkeer nam ook af op belangrijke verkeersaders. Op de Ring rond Antwerpen zakte het verkeer tussen 0,6 procent (voor het stuk tussen Merksem en Deurne) en 3,6 procent (in Borgerhout). Aan de Kennedytunnel werd een daling van 0,7 procent opgemeten. Op de Brusselse Ring werd een daling met 0,6 procent van het verkeer vastgesteld op het stuk Strombeek-Bever-Wemmel, maar een stijging met 0,3 procent tussen Groenendaal en Oudergem.Uit de eerste verkeerstellingen voor dit jaar blijkt de stagnatie door te zetten, luidt het bij de administratie Wegen en Verkeer. WVDV