Advertentie
Advertentie

Triodos verdrievoudigt kapitaalbasis

(tijd) - Triodos Bank heeft een succesvolle kapitaalverhoging achter de rug. Het eigen vermogen van de bank is daardoor verdrievoudigd tot ruim 1,1 miljard frank. De ethische bankier zegt die kapitaalverhoging nodig te hebben om de aanzienlijke groei van de activiteiten te ondersteunen. Verschillende bankiers hebben van de operatie gebruik gemaakt om een aandeel te nemen in Triodos. Daarbij ook de Belgische Cera Bank en verzekeraar Mercator&Noordstar die nu respectievelijk 1,6 en 3,3 procent in handen hebben.Triodos is een ethische bankier. De bank zet zich naar eigen zeggen in voor een duurzame menswaardige samenleving en financiert vooral projecten met een duidelijk ecologisch, cultureel en sociaal karakter. De 'ethische' en 'groene' spaarformules van de bank kenden de jongste jaren veel succes, waardoor de bank flink in omvang toenam. Triodos is actief in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.