Tsjechoslovaakse werkloosheid daalt

PRAAG (reuter) - Het aantal werkloze Tsjechoslovaken lag in maart 34.000 eenheden lager dan in februari. Momenteel zitten 502.500 Tsjechoslovaken zonder werk of 6,48 procent van de beroepsbevolking tegenover 6,92 procent in februari. De inflatie, die over heel 1991 opliep tot 58 procent, daalde in maart tot 0,4 procent tegenover 0,5 procent in februari.