Tsjernomyrdin stelt drastisch actieplan voor

MOSKOU (reuter/afp) - De Russische premier Viktor Tsjernomyrdin heeft maandag een ambitieus economisch, sociaal en fiscaal hervormingsprogramma voorgesteld dat de Russische economie weer op het groeispoor moet zetten en dat de kloof tussen arm en rijk moet verkleinen. Het zes punten tellende programma kreeg de steun van president Jeltsin, die er een zevende punt aan toevoegde.Het hervormingsprogramma bepaalt dat tegen juni volgend jaar werknemers in overheidsdienst hun achterstallige lonen of pensioenen moeten uitbetaald krijgen. Eind maart vertegenwoordigden deze achterstallen reeds een bedrag van circa 315 miljard frank. De Russische regering wil haar belofte gestand doen via een verhoging van de fiscale inkomsten. Moskou wil grote bedrijven verplichten hun belastingen te betalen en zal de belastingcontrole opvoeren.