Tubize vernietigt eigen aandelen

(tijd) - Financière de Tubize, de grootmoederholding van het farmabedrijf UCB, roept op 18 december een buitengewone algemene vergadering samen om te beslissen over de vernietiging van ingekochte eigen aandelen. Het gaat om 466.000 bevoorrechte aandelen serie A en 385.000 bevoorrechte aandelen serie B. De vernietiging van de aandelen leidt tot de afschaffing van de post onbeschikbare reserve ten belope van 57,46 miljoen euro. Met dat geld werden de eigen aandelen ingekocht. Financiële de Tubize is de moederholding van Financière dObourg, de holding die het farmabedrijf UCB controleert.