Tumen-delta moet Hongkong kunnen evenaren

(van onze korrespondent) HONGKONG (tijd) - Hoewel de aandacht voor de ekonomische ontwikkelingen in de Volksrepubliek China nog vooral gericht is op de suksesvolle zuidkust, lijkt de tijd gekomen het noordoosten het "land van de toekomst' te noemen. In de delta van de Tumen-rivier waar de grenzen van China, Rusland en Noord-Korea samenkomen, moet een hoog geïndustrializeerd gebied ontstaan dat in de volgende eeuw met Hongkong moet kunnen konkurreren. Voor de verwezenlijking van deze gedachte zijn inmiddels de eerste voorzichtige stappen gezet. Het opzetten van een modern internationaal handels- en transportknooppunt lijkt op het eerste gezicht een volstrekt onhaalbare kaart in een armzalig, achtergebleven gebied waar zelfs wegen ontbreken. De Tumen-delta ligt bovendien in een politiek overgevoelige regio, een historisch slagveld. Daar komt nog bij dat landen zullen moeten gaan samenwerken die een vijandig verleden met elkaar delen waarvan nog lang niet alle wonden geheeld zijn. Toch is er in de afgelopen zes maanden opmerkelijke vooruitgang geboekt in het Ontwikkelingsprogramma voor de Tumen-rivier dat gesteund wordt door het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP).