Tunnel kan groei Kanaalverkeer slechts gedeeltelijk opvangen

(tijd) - Het vervoer van personen en goederen tussen het kontinent en Groot-Brittannië is de voorbije jaren fors toegenomen en die evolutie zal zich tot het eerste decennium van de volgende eeuw voortzetten. De toekomst van Eurotunnel lijkt dus verzekerd, zodat het Frans-Britse consortium nu al een uitbreiding van zijn rollend materieel plant. In een eerste faze rekent Eurotunnel op ongeveer een derde van het totale personenverkeer en iets minder dan een vijfde van het goederentransport over het Kanaal.