Turken beloven Europeanen sprookje van duizend en veel meer nachten

Met het oog op hun eventuele toetreding tot de Europese Gemeenschap laten de Turken zich graag voor westerlingen doorgaan, maar de charme waarmee ze de Europeanen voor die toetreding trachten te winnen kan alleen maar oosters genoemd worden. En dat is uiteraard een kompliment. Met azijn vangt men inderdaad geen vliegen en daarom zijn de Turken een waar charme-offensief begonnen om de Europeanen te overtuigen van alle weldaden die een Turks EG- lidmaatschap voor hen zal meebrengen. Dat de toetreding van Turkije tot de Gemeenschap een haast vanzelfsprekende zaak is en hoe goed de Gemeenschap daarbij zal varen, werd gisteren aangetoond door een aantal Turkse top-industriëlen die voor de gelegenheid speciaal naar Brussel waren gekomen.