Turkse EG-toetreding komt voor 1993 niet ter sprake

(tijd) - "Voor 1993 kan de Europese Gemeenschap geen onderhandelingen over de toetreding van nieuwe lidstaten beginnen.' Zo luidt de sleutelzin van het advies dat de Europese kommissie gisteren goedkeurde over het officieel verzoek van Turkije om tot de Gemeenschap toe te treden. De kommissie is enerzijds van oordeel dat de Gemeenschap tenminste tot 1993 al haar energie aan haar eigen uitbouw moet besteden, terwijl ze anderzijds vaststelt dat de verschillen op ekonomisch, sociaal en politiek vlak tussen de Gemeenschap en Turkije nog te groot zijn om de integratie van dit land in de Gemeenschap suksesvol te laten verlopen.